Kunst in Brunssum Noord – Monument voor de regen / Table 3

Monument voor de regen / Table 3 Ontwerper: Kees Buckens (1957) – beeldhouwer Locatie: Brunssum-Noord, achter flat Florence Nightingalestraat Het beeld werd geplaatst bij gelegenheid van het symposium ‘Beelden in Brunssum’ in 1992. Kees Buckens bouwt haast altijd een beeld: met stukken steen

Kunst in Brunssum Noord – Beeld Levensloop

Levensloop Ontwerper: Onbekend Locatie: Bij ingang complex ‘Distelenveld’ Henri Dunantstraat Dit beeld uit Afrika is geplaatst in 2009 bij gelegenheid van de oplevering van de renovatie van het appartementencomplex ‘Distelenveld’ van woningcorporatie Weller in Brunssum-Noord.

Kunst in Brunssum Noord – wegkruis rotonde Kennedylaan – Gouverneurstraat

Wegkruis Kennedylaan-Gouverneurstraat Ontwerper: onbekend Locatie: Bij de rotonde Kennedylaan – Gouverneurstaat – Henri Dunantstraat Het wegkruis is op 28 september 2007 door pastoor Goulmy ingezegend. Dit wegkruis is afkomstig uit Voerendaal waar het op een zolder lag. De corpus is

Kunst in Brunssum Noord –

Maandag 25-09-2017 is wijkwandeling ‘Kunst in Brunssum Noord’ gehouden. De komende weken, steeds op zondag en woensdag, een kunstwerk in de ‘picture’

2017-09-25 Wijkwandeling – Bekijk je wijk eens anders

Als elk jaar organiseert Wijkteam Brunssum Noord op 25 september 2017 een wijkwandeling door de wijk Brunssum Noord. We gaan niet kijken naar losliggende stoeptegels, hondenpoep en andere kleine zaken, die gemeld kunnen worden bij de gemeente Brunssum via de

Stimuleringsregeling Burgerkracht

Heeft u een idee om samen met op buren en buurtbewoners een activiteit te ontwikkelen, dan is er nog steeds de mogelijkheid om een financieel steuntje in de rug te krijgen van de gemeente uit de Stimuleringsregeling Burgerkracht. De stimuleringsregeling

2017-08-27 Cultuurmarkt Heemkundevereniging

Op zondag 27 augustus organiseert de Heemkundevereniging van Brunssum van 11.00-17.00 uur een cultuurmarkt op de Oude Markt aan de Dorpstraat te Brunssum. Ook zullen de gezamenlijke wijkteams van Brunssum zich op deze markt presenteren. Voor meer informatie: website VVV

2017-09-07 Wijkbijeenkomst Accommodaties

Integraal accommodatiebeleid De gemeente Brunssum is bezig met het ontwikkelen van integraal accommodatiebeleid. Met accommodaties worden bedoeld: sporthallen, sportvelden, gemeenschapshuizen en andere maatschappelijke accommodaties. Hierbij wordt gekeken naar de huidige accommodaties en de toekomstige vraag en aanbod. Gemeente wil dit

2017-06-14 Buitenspeeldag

Op woensdag 14 juni 2017 is het weer Buitenspeeldag en sluiten ouders straten af voor het verkeer, zodat kinderen één dag veilig kunnen spelen. In Brunssum Noord in de volgende straten: * Klingbemden – tussen huisnummers 40 en 68 en

Ratten in de openbare ruimte – voorkomen is beter dan genezen (3/3)

Was ik (ratje) en mijn vriendjes in 2016 een plaag voor u ? In de folder van september 2016 zijn diverse tips gegeven om te voorkomen, dat ik en mijn vriendjes weer een plaag worden ? Folder: Folder rattenoverlast Brunssum Noord

Ratten in de openbare ruimte – voorkomen is beter dan genezen (2/3)

In 2016 was er in Brunssum Noord een rattenplaag. Kunnen we dit jaar op uw steun rekenen om te voorkomen dat het een plaag wordt. Burgers, Wijkteam, Weller en gemeente Brunssum hebben de nodige inspanningen geleverd om de rattenplaag onder

Ratten in de openbare ruimte – voorkomen is beter dan genezen (1/3)

Was ik (ratje) en mijn vriendjes in 2016 een plaag voor u ? Wilt U meehelpen te voorkomen dat ik en mijn vriendjes weer een plaag worden ? De komende dagen meer informatie

2017-10-05 Rollatorkeuring

Woensdag 10 mei 2017 vindt in het Wijksteunpunt Noord een rollatorkeuring plaats. Voor meer info zie flyer

Ouderenmiddag zaterdag 1 april 2017

Op zaterdag 1 april 2017 organiseert Stichting Wijkteam Brunssum Noord in samenwerking met de gemeente Brunssum, politie en brandweer een informatiemiddag voor ouderen in gemeenschapshuis Klaver 4. Folder Ouderenmiddag 2017

2016-10-04 Wijkwandeling samenvatting

Op dinsdag 4 oktober 2016 is door bewoners van Brunssum Noord,  het Wijkteam en de partners in het wijkgericht werken – bewoners, gemeente Brunssum, Weller, CMWW, Politie – een wandeling gemaakt door de buurten  Op den Haan, De Kling, Onder Merkelbeek. De samenvatting 2016-10-04wijkwandeling-samenvatting