2017-06-14 Buitenspeeldag

Op woensdag 14 juni 2017 is het weer Buitenspeeldag en sluiten ouders straten af voor het verkeer, zodat kinderen één dag veilig kunnen spelen. In Brunssum Noord in de volgende straten: * Klingbemden – tussen huisnummers 40 en 68 en

Ratten in de openbare ruimte – voorkomen is beter dan genezen (3/3)

Was ik (ratje) en mijn vriendjes in 2016 een plaag voor u ? In de folder van september 2016 zijn diverse tips gegeven om te voorkomen, dat ik en mijn vriendjes weer een plaag worden ? Folder: Folder rattenoverlast Brunssum Noord

Ratten in de openbare ruimte – voorkomen is beter dan genezen (2/3)

In 2016 was er in Brunssum Noord een rattenplaag. Kunnen we dit jaar op uw steun rekenen om te voorkomen dat het een plaag wordt. Burgers, Wijkteam, Weller en gemeente Brunssum hebben de nodige inspanningen geleverd om de rattenplaag onder

Ratten in de openbare ruimte – voorkomen is beter dan genezen (1/3)

Was ik (ratje) en mijn vriendjes in 2016 een plaag voor u ? Wilt U meehelpen te voorkomen dat ik en mijn vriendjes weer een plaag worden ? De komende dagen meer informatie

2017-10-05 Rollatorkeuring

Woensdag 10 mei 2017 vindt in het Wijksteunpunt Noord een rollatorkeuring plaats. Voor meer info zie flyer

Ouderenmiddag zaterdag 1 april 2017

Op zaterdag 1 april 2017 organiseert Stichting Wijkteam Brunssum Noord in samenwerking met de gemeente Brunssum, politie en brandweer een informatiemiddag voor ouderen in gemeenschapshuis Klaver 4. Folder Ouderenmiddag 2017

2016-10-04 Wijkwandeling samenvatting

Op dinsdag 4 oktober 2016 is door bewoners van Brunssum Noord,  het Wijkteam en de partners in het wijkgericht werken – bewoners, gemeente Brunssum, Weller, CMWW, Politie – een wandeling gemaakt door de buurten  Op den Haan, De Kling, Onder Merkelbeek. De samenvatting 2016-10-04wijkwandeling-samenvatting

Oversteekplaats Kennedylaan bij Klingbemden – laatste update

In het Wijkoverleg van 26 september 2016 is door de gemeente Brunssum, in de persoon van de Wijkmanager uitvoerig antwoord gegeven op de brief van medio september. In aansluiting daarop heeft de gemeente Brunssum aangegeven, dat mede naar aanleiding van

Advies Oversteekplaats Kennedylaan bij Klingbemden – update

Op aanvraag van de gemeente Brunssum heeft Wijkteam Brunssum Noord in de bijeenkomst van 11 december 2014 gesproken over de Oversteekplaats Kennedylaan bij Klingbemden. In de bijeenkomst van 29 januari 2015 is het conceptadvies besproken. Begin februari 2015 is het

2016-09-26 Wijkoverleg

Het volgende wijkoverleg zal plaatsvinden op maandag 26 september 2016 in het Pools Huis – Schinvelderstraat 19-A 6441 TE Brunssum Het overleg zal om 19.30 uur starten Agenda van de bijeenkomst : 2016-09-26 Agenda Wijkoverleg Actiepuntenlijst (actueel): 2016-07Actiepunten Verslag vorige

Ratten rond hoogbouw

Ben ik (ratje) en mijn vriendjes een plaag voor u ? Wilt U meehelpen om mij en mijn vriendjes weg te plagen ! Voor meer informatie: Ratten in de openbare ruimte (wijkteam) Folder: Folder rattenoverlast Brunssum Noord

Burgerkracht – regeling 2016

Gemeente Brunssum wil bewoners van Brunssum stimuleren om op eigen kracht en initiatief een bijdrage te leveren aan hun sociale leefomgeving. De ingediende projecten zijn gericht op buren en buurtbewoners die samen een oplossing vinden voor praktische zaken in en

Heb jij een idee voor je buurt?

Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij  is op zoek naar ideeën voor de buurt in de actie Kern met Pit. Meer informatie: website kern met Pit

Tegemoetkoming chronisch zieken 2016

In 2015 heeft gemeente Brunssum een regeling ingesteld om chronisch zieken en gehandicapten te compenseren met een bedrag van € 150,-. De aanvraagperiode voor deze regeling is van 1 september tot en met 1 december 2016. Informatie op site gemeente

Ratten in de openbare ruimte – voorkomen is beter dan genezen

Bruine ratten (Rattus norvegicus) in de omgeving, zoals bijvoorbeeld in struiken en bermen, worden vaak als lastig ervaren door bewoners. Echter, in veel gevallen maken mensen zélf de omgeving aantrekkelijk voor ratten, door te zorgen voor voedsel en schuilgelegenheid. De