Lourdesgrot

Initiatiefnemer: emerituspastoor Kamps
Locatie: Groeneweg 2-4 Brunssum (op Clemensdomein)

Op initiatief van emerituspastoor Kamps werd, na een bezoek aan Lourdes, in 1887 een Lourdesgrot in de kloostertuin, op het voormalige kerkhof, naast de kleine Sint-Clemenskerk gebouwd.

Daarvoor werden veldbrandstenen gebruikt die in ringovens in de buurt gebakken werden. Het Mariabeeld werd geschonken door barones De Negri, die verzorgd werd in het in het klooster gevestigde bejaardenhuis verbleef
De grot is ongeveer vijf meter hoog en zesenhalf meter breed en werd datzelfde jaar ingezegend.

Vanaf de inzegening van de grot tot het midden van de jaren zestig van de twintigste eeuw was de grot een populair bedevaartsoord.

De grot is sinds begin deze eeuw een rijksmonument. In de monumentenomschrijving, als volgt omschreven:
De koepelvormige grot in gepleisterd metselwerk met altaar, waarboven in een aparte nis een Mariabeeld is geplaatst. In de toegangsopening een tweedelig smeedijzeren hekwerk.
De Lourdesgrot is van cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een culturele en geestelijke ontwikkeling. Bovendien beschikken dergelijke grotten in nationaal perspectief over een redelijke functionele zeldzaamheid.
De Lourdesgrot geldt als karakteristiek voorbeeld van de traditionele Mariadevotie en bezit in combinatie met de hierboven aangehaalde overwegingen nationaal belang.

    

 

Meer informatie over Clemensdomein en Lourdesgrot