In de afgelopen jaren was er in Brunssum Noord bij tijd en wijle sprake van een rattenplaag.
Kunnen we op uw steun rekenen om te voorkomen dat het een plaag wordt.

Burgers, Wijkteam, Weller en gemeente Brunssum hebben de nodige inspanningen geleverd om de rattenplaag onder controle te krijgen.

In veel gevallen maken wij, mensen, zélf de omgeving aantrekkelijk voor ratten, door te zorgen voor voedsel.

Denk hierbij ook aan voer voor vogels, katten en andere dieren, dat met de beste bedoeling neergelegd wordt of naar beneden gegooid wordt vanuit appartementencomplexen.
Het op de grond strooien van voer voor vogels kan ratten aantrekken. Voer de vogels daarom bij voorkeur in vogelhuisjes of op voerplankjes met een opstaande rand.
Voer katten zo vroeg mogelijk op de dag, zodat er na de schemering geen restanten meer aanwezig zijn. Zijn deze nog wel aanwezig, haal ze dan voor het eind van de dag weg.

Laat verpakkingsmaterialen met etensresten niet rond zwerven door de wijk, maar deponeer het in een van de vele groene bakken.