Aanleiding voor de reconstructie van de buurt ‘Op den Haan’ is de noodzakelijke vervanging en aanpassing van het riool.

De renovatie van wegen en riolering vindt plaats in de volgende straten: Poorterstraat, Landsheerstraat, Leenheerstraat, Schoutstraat, Schepenstraat, Vroedschapstraat, Clercstraat, Drossaard en de Merkelbeekerstraat.

Het conceptplan zal op de inloopavond donderdag 14 juni van 19.00u tot 20.30u in
gemeenschapshuis Klaver Vier, Florence Nightingalestraat 6 Brunssum ter inzage liggen.

Voor meer informatie zie brief gemeente aan bewoners 2018-06-14uitnodiging inloopavond op den Haan dd 23-05-2018